Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rzeszowie


Stołówka szkolna

OGŁOSZENIE

Opłaty za obiady wpłacamy na rachunek bankowy
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Rzeszowie
nr  38 1020 4391 0000 6502 0187 3355
do dnia 10 każdego miesiąca wpisując: - imię i nazwisko dziecka, szkoła, klasa.., za m-c … , kwota

Całkowity koszt obiadów za m-c wrzesień 2020 r.
(bez odpisów) wynosi 84 zł.

Listy imienne uczniów korzystających z posiłków oraz informację
nt. odpisów w danym okresie rozliczeniowym można uzyskać
w sekretariacie szkoły,  sekretariacie przedszkola lub pod 
nr. tel. 17 748 24 10, 17 748 32 35.

Paski z kwotą do zapłaty, będą rozdawane dzieciom podczas obiadów.

Opłata za niewykorzystane posiłki przez uczniów i pracowników podlega zwrotowi po uprzednim poinformowaniu szkoły
o nieobecności.

Niezgłoszona nieobecność na posiłki nie podlega zwrotowi  kosztów.

W przypadku przewidzianej nieobecności dziecka w szkole rezygnację z obiadów należy zgłosić przynajmniej dzień wcześniej lub najpóźniej do godz. 9.00 osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie pod nr tel. 17 748 24 10.  

 

 

KARTA ZAPISU NA OBIADY

 

JADŁOSPIS

KLIKNIJ


 

KOSZT JEDNEGO OBIADU WYNOSI - 4 ZŁOTE.

 

DO GODZINY 9.00 NALEŻY ZGŁASZAĆ NIEOBECNOŚĆ DZIECI NA OBIADACH.

 

TYLKO ZGŁOSZONA NIEOBECNOŚĆ JEST ODPISYWANA W NASTĘPNYM  MIESIĄCU.

 

TELEFON DO SZKOŁY (017) 748-24-10

 

 


 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM  NR 2 W RZESZOWIE

KLIKNIJ

 

 

Nabór 2021/2022

 

 

E- Dziennik

 

 

OFFICE 365

 

Projekt "Od przedszkolaka..."

 

 

Ogłoszenia

 

Opłaty za obiady proszę przelewać na rachunek bankowy

nr  38 1020 4391 0000 6502 0187 3355

do dnia 10 każdego miesiąca: - imię i nazwisko dziecka, szkoła  za m-c … ,- kwota …..

Całkowity koszt obiadów za miesiąc maj 2021 r. wynosi 80 zł.

Tylko uczniowie klas 1-3

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat zgodnie z kwotą widniejącą na tablicy

Listy imienne uczniów korzystających z posiłków oraz informację
nt. odpisów w danym okresie rozliczeniowym można uzyskać
w sekretariacie szkoły,  sekretariacie przedszkola lub pod 
nr. tel. 177482410, 177483235.

 

Paski z kwotą do zapłaty, będą rozdawane dzieciom podczas obiadów.

 

(97)

Lepsza Szkoła

 

 

 

 

Godziny lekcyjne

   
 
Lp. Czas
lekcyjny
Czas
przerwy
 1.  8.00-8.45  5 min
 2. 8.50-9.35  10 min
 3. 9.45-10.30  10 min
 4. 10.40-11.25  15 min
 5. 11.40-12.25  15 min
 6.  12.40-13.25  10 min
 7. 13.35-14.20  10 min
 8. 14.30-15.15  5 min
 9. 15.20-16.05  5 min

 

Licznik odwiedzin

1622000
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni weekend
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Razem
396
950
7474
1607779
29514
32423
1622000

Your IP: 34.207.230.188
Server Time: 2021-11-29 11:28:49