Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rzeszowie


Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności strony internetowej oraz dostępności architektonicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Rzeszowie

Informacje wstępne

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Rzeszowie (Szkoła Podstawowa nr 12 oraz Przedszkole nr 8) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:      http://www.zsp2rzeszow.pl/start/

Data publikacji strony internetowej: 2017-02-27.

Data ostatniej aktualizacji strony: strona aktualizowana jest na bieżąco.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność strony. Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony możliwa jest również przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są na strukturze nagłówków  , która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie.

Na początku strony głównej i wszystkich podstronach zostały umieszczone linki- skróty prowadzące  do strony głównej,  treści, kontaktu, szkolne dokumenty, RODO, instytucji (Ministerstwo Edukacji , Urząd Miasta Rzeszowa, Kuratorium Oświaty, BIP), deklaracja dostępności

Przeglądarka internetowa za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień umożliwia powiększenie serwisu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Zapewnienie dostępności serwisów to proces., Redaktorzy stron starają się zapewnić dostępność  strony, jeżeli jednak byłyby zauważone błędy, pojawiłyby się uwagi lub chęć pomocy ze strony odbiorcy treści aby poprawić stronę ZSP2 w Rzeszowie- prosimy o kontakt:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich  https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Wejście do szkoły  dostępne jest bezpośrednio od ul. Lwowskiej  lub od parkingu prowadzącego wąską uliczką od ulicy Szkolnej. Główne wejście usytuowane jest od                      ul. Lwowskiej. Przed wejściem do budynku znajdują się schody o  dwunastu stopniach.

Budynek nie posiada podjazdu,  wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Wewnętrzne klatki schodowe są szerokie i zapewniają dostęp do wszystkich kondygnacji budynku.

Przed budynkiem od ul. Lwowskiej  znajduje się parking samochodowy dla pracowników.

Brak wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

W budynku brak pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zapewniony jest dostęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. 

 

Dane kontaktowe:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 

ul. Lwowska 17

35-301 Rzeszów

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.zsp2rzeszow.pl/start/

tel. 17 7482410, 17 7482415

Nabór 2021/2022

 

 

E- Dziennik

 

 

OFFICE 365

 

Projekt "Od przedszkolaka..."

 

 

Ogłoszenia

 

Opłaty za obiady proszę przelewać na rachunek bankowy

nr  38 1020 4391 0000 6502 0187 3355

do dnia 10 każdego miesiąca: - imię i nazwisko dziecka, szkoła  za m-c … ,- kwota …..

Całkowity koszt obiadów za miesiąc maj 2021 r. wynosi 80 zł.

Tylko uczniowie klas 1-3

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat zgodnie z kwotą widniejącą na tablicy

Listy imienne uczniów korzystających z posiłków oraz informację
nt. odpisów w danym okresie rozliczeniowym można uzyskać
w sekretariacie szkoły,  sekretariacie przedszkola lub pod 
nr. tel. 177482410, 177483235.

 

Paski z kwotą do zapłaty, będą rozdawane dzieciom podczas obiadów.

 

(97)

Godziny lekcyjne

   
 
Lp. Czas
lekcyjny
Czas
przerwy
 1.  8.00-8.45  5 min
 2. 8.50-9.35  10 min
 3. 9.45-10.30  10 min
 4. 10.40-11.25  15 min
 5. 11.40-12.25  15 min
 6.  12.40-13.25  10 min
 7. 13.35-14.20  10 min
 8. 14.30-15.15  5 min
 9. 15.20-16.05  5 min

 

Licznik odwiedzin

1622006
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni weekend
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Razem
402
950
7480
1607779
29520
32423
1622006

Your IP: 34.207.230.188
Server Time: 2021-11-29 11:33:02