Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rzeszowie


Szkolne koło Caritas

 

WIELKANOC 2021 

 

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy Fundacja REDEMPTORIS MISSIO, z którą współpracuje SKC przesłała życzenia dla całej społeczności naszej szkoły.

Oto ich treść:

 


 

Boże Narodzenie 2020

 

Wraz z życzeniami świątecznymi otrzymaliśmy list z informacją o tym, jak uczą się i pracują nasi przyjaciele z adoptowanej szkoły w Republice Środkowej Afryki. 

Oto jego treść:

 

Ngaoundaye, Boże Narodzenie 2020

     

           

 

 

 

 „A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas". (J1,16)

 

 

 

 

 

Drodzy Przyjaciele Misji w Ngaoundaye!

Jesteśmy u progu wielkiej Tajemnicy, oto Bóg Stwórca i Pan Wszechświata przychodzi na świat w Małym Dzieciątku, w małym mieście Betlejem, w stajence. Wybrał to co małe byśmy nie bali się przyjąć  Go do naszych serc i pozwolili Mu w nich królować.  Jedynie On jest w mocy dać nam prawdziwą wolność i prawdziwe szczęście więc pozwólmy Mu rodzić się w nas każdego dnia.

Niech nadchodzący Nowy Rok 2021 będzie napełniony łaskami, radością i błogosławieństwem naszego Pana, Jezusa Chrystusa  a Tajemnica Jego Narodzenia niech oświeca nasze drogi w dążeniu do świętości w codziennym życiu. 

Nzoni Matanga ti Noel !!!

 

Z darem modlitwy dzieci i siostry Pasterzanki

 

Kochani Przyjaciele Misji w Ngaoundaye!     

Na początku listu chciałabym bardzo przeprosić za słaby kontakt z nami, niestety mamy problem z internetem. Obecnie możemy korzystać jedynie z sieci telefonicznej ale internet działa bardzo słabo lub w ogóle. Na razie nie ma nadziei na zmianę. Dlatego nasz kontakt z Wami jest prawie niemożliwy. Ufam jednak, że życzenia i list uda mi się wysłać.

Rok 2020 przyniósł nam niespodziewaną zmianę w naszym życiu. Z powodu CODIv-19 trzeba było zamknąć szkoły, co w naszym przypadku jest klęską, bo nie ma żadnej innej możliwości nauki, jak tylko w szkole. Ministerstwo powróciło szkoły na jeden miesiąc ale to niestety za mało, żeby można było nadrobić zaległości. Jednak dzięki Waszej pomocy finansowej mogliśmy zorganizować przez wakacje i początek września zajęcia wyrównawcze dla dzieci z najmłodszych klas tj. pierwszych i drugich, gdyż one najbardziej „ucierpiały” z powodu zamknięcia szkół. Zapomniały wszystkiego czego się nauczyły, bo niestety w domu nikt z nimi nie powtarzał i nie utrwalał. Dzięki jednak zajęciom dzieci mogły przejść do następnej klasy, a tylko rzeczywiście te najsłabsze trzeba było zostawić w tej samej klasie.

Rok szkolny zaczął się z lekkim opóźnieniem, bo zajęcia lekcyjne rozpoczęły się 26 września. W tym roku szkolnym mamy 10 klas, po ok. 51 dzieci w klasie, najliczniejsza jest klasa IV, mamy 58 uczniów. Wszystkich uczniów mamy 529. Dzięki Wam mogliśmy przyjąć 51 sierot i 16 dzieci z rodzin wielodzietnych.

Także w atelier krawiectwa, dziewczynki kontynuują swoją edukację. W tym roku mamy 31 dziewczyn, w tym 10 na pierwszym roku.  Dla nich  właśnie organizujemy naukę czytania i liczenia, czyli lekcje francuskiego i matematyki. To też dzięki Waszej pomocy.

Dzięki Waszemu wsparciu możemy kontynuować  zajęcia sportowe dla dziewczynek po lekcjach, zakupić dziewczynkom potrzebne pomoce do zajęć praktycznych z krawiectwa typu: włóczka, druty, szydełka, igły, bo niestety czasami nie stać rodziców na dodatkowe koszta. Natomiast dziewczynki bardzo lubią dziergać na drutach czy szydełku, haftować i wyszywać. W ten sposób nabywają praktyczne umiejętności, które mogą wykorzystać w życiu.

Oczywiście środki finansowe wykorzystywane są również na zakup kredy, mydła, naprawę ławek, stolików, i innych prac koniecznych w dobrym funkcjonowaniu szkoły.

To tak pokrótce z życia szkoły. Jeszcze raz za wszystko bardzo dziękujemy i zapewniamy o naszej modlitwie.

 

s. Barbara

 


 

Co słychać u naszych przyjaciół z Republiki Środkowej Afryki?

Oto treść maila i zdjęcia ze szkoły w Republice środkowej Afryki, którą nasze Szkolne Koło Caritas adoptowało i wspiera edukację najbiedniejszych dzieci.

Drodzy Przyjaciele Misji w Ngaoundaye,

W kilku słowach chcemy się podzielić z Wami naszymi radościami. Rok szkolny zaczęliśmy z lekkim opóźnieniem, tzn. 26 września 2020 R. Mamy 10 klas, ogółem 510 uczniów,  średnio w klasie jest po 50 dzieci. Z Waszą pomocą mogliśmy przyjąć do naszej szkoły 65 sierot i pomóc rodzinom wielodzietnym, I  bardzo ubogim.

W atelier mamy 31 osób. Na pierwszym roku zgłosiły się dziewczynki, które praktycznie nie chodziły do szkoły więc dzięki Waszej pomocy możemy także im zorganizować kurs z francuskiego i matematyki.  To tak parę słów z naszego nowego roku szkolnego.

Pozdrawiamy gorąco i zapewniamy o naszej modlitwie.

Dzieci, ss Pasterzanki

 


 

SZKOLNE KOŁO CARITAS – SKC

Zarząd – rok szkolny 2020/2021

Przewodniczący – Marek Ozimek kl. VIIa

Zastępca – Sabina Ułomek kl. VIIc

Skarbnik – Weronika Międlar kl. VIIc

 

Program Szkolnego Koła Caritas

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Rzeszowie

rok szkolny 2020//2021

 

Opiekunowie: ks. K. Szot, ks. Kardaś,   A. Bochenek

 

Hasłem naszego programu jest myśl „Bądź dobry jak chleb’’, która uczy nas i uwrażliwia na drugiego człowieka. Szkolne Koło Caritas działa na terenie naszej szkoły od kilkunastu lat, aktywnie włączając się w życie parafii, szkoły i całej diecezji.

 

Głównym założeniem Szkolnego Koła Caritas jest:

 • autentyczne zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka znajdującego się w potrzebie
 • włączenie się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez szkołę i Caritas Diecezji Rzeszowskiej

 

CEL GŁÓWNY:

Praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu na jego przekonania.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • kształtowanie umiejętności dostrzegania drugiego człowieka i jego potrzeb
 • kształtowanie umiejętności dzielenia się z drugim człowiekiem i współodczuwania jego problemów
 • kształtowanie wrażliwości na ludzką krzywdę, biedę, beznadziejność dostrzeganą wokół nas i w świecie
 • nauka miłości bliźniego, tolerancji i zrozumienia
 • nauka wspólnej pracy zespołowej, rozwijanie wzajemnego zaufania i współodpowiedzialności
 • budowanie właściwej hierarchii wartości
 • zrozumienie pojęcia dobra i dobroczynności i wdrażanie go w życie wychowanków.

 

METODY I FORMY PRACY:

 • udział w ogólnopolskich akcjach: „Dzień Papieski” oraz „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”
 • włączanie się w Dzieła Misyjne
 • organizowanie szkolnych loterii fantowych
 • włączenie się w przedświąteczne zbiórki Caritas przy parafiach
 • udział w akcjach charytatywnych organizowanych np. przez fundacje na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, będących w potrzebie
 • pomoc wychowankom Domu Dziecka, Pogotowia Opiekuńczego, itp.
 • udział w Festiwalu Miłosierdzia
 • niesienie pomocy osobom starszym, chorym, potrzebującym
 • udział w diecezjalnych spotkaniach SKC

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA:

 • dostrzeganie osób potrzebujących w swoim środowisku
 • uwrażliwianie na niesienie pomocy w krajach misyjnych
 • szacunek dla osób starszych, chorych i cierpiących
 • umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów
 • odpowiedzialność za podjęte zadania
 • zgodna współpraca w zespole
 • odkrywanie i rozwijanie zdolności twórczych oraz zainteresowań
 • umiejętność gospodarowania wolnym czasem
 • umiejętność współodczuwania

W bieżącym roku szkolnym ze względu na pandemię COVID-19 realizacja programu może napotkać na trudności obiektywne, związane z zakazem prowadzenia pewnych form działalności.

Praca z młodzieżą włączającą się w działalność SKC będzie wówczas polegała głównie na cotygodniowych spotkaniach, podczas których uczniowie będą uwrażliwiani na potrzeby innych, słabszych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, tak, aby potrafili dostrzec bliźniego w potrzebie i nieść mu pomoc tam, gdzie jest to możliwe.

Powinno to budować otwarte serca, zdolne do współodczuwania oraz wyzwalać inicjatywę do tworzenia nowych form pomocy bliźniemu.

 


 

 

 

 

 

 

Nabór 2021/2022

 

 

E- Dziennik

 

 

OFFICE 365

 

Projekt "Od przedszkolaka..."

 

 

Ogłoszenia

 

Opłaty za obiady proszę przelewać na rachunek bankowy

nr  38 1020 4391 0000 6502 0187 3355

do dnia 10 każdego miesiąca: - imię i nazwisko dziecka, szkoła  za m-c … ,- kwota …..

Całkowity koszt obiadów za miesiąc maj 2021 r. wynosi 80 zł.

Tylko uczniowie klas 1-3

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat zgodnie z kwotą widniejącą na tablicy

Listy imienne uczniów korzystających z posiłków oraz informację
nt. odpisów w danym okresie rozliczeniowym można uzyskać
w sekretariacie szkoły,  sekretariacie przedszkola lub pod 
nr. tel. 177482410, 177483235.

 

Paski z kwotą do zapłaty, będą rozdawane dzieciom podczas obiadów.

 

(97)

Lepsza Szkoła

 

 

 

 

Godziny lekcyjne

   
 
Lp. Czas
lekcyjny
Czas
przerwy
 1.  8.00-8.45  5 min
 2. 8.50-9.35  10 min
 3. 9.45-10.30  10 min
 4. 10.40-11.25  15 min
 5. 11.40-12.25  15 min
 6.  12.40-13.25  10 min
 7. 13.35-14.20  10 min
 8. 14.30-15.15  5 min
 9. 15.20-16.05  5 min

 

Licznik odwiedzin

1622102
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni weekend
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Razem
498
950
7576
1607779
29616
32423
1622102

Your IP: 34.207.230.188
Server Time: 2021-11-29 12:25:47