Wysokość składki

Opublikowano: poniedziałek, 12, październik 2020 08:30
Odsłony: 5069

 

Szanowni Rodzice

 

       

 Uchwałą Nr 3/2020/2021 z dnia 08.10.2020r. Rada Rodziców postanowiła ustalić wielkość dobrowolnej składki od rodziców uczniów SP Nr 12 w proponowanej kwocie 50 zł za każde dziecko.

Składkę można wpłacić do Skarbnika Rady Oddziałowej

 lub bezpośrednio na konto RR.

 

 

 

 NUMER RACHUNKU BANKOWEGO 

RADY RODZICÓW SP NR 12 W RZESZOWIE

 

PKO BP SA 39 1020 4391 0000 6702 0199 1967