Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Rzeszowie


Aktualności

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji budżetu RR przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr.2 w Rzeszowie w roku szkolnym 2019/2020.

 

Wszystkie działania podejmowane przez Radę Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr.2 w Rzeszowie im. Juliana Przybosia w roku szkolnym 2019/2020 były finansowane ze środków pochodzących z wpłat rodziców, które wyniosły 12.400,00 zł . Łącznie z dodatnim saldem wypracowanym w roku szkolnym 2018/2019 wynoszącym 2.677,28 RR w roku szkolnym 2019/2020 dysponowała budżetem w wysokości 15.077,28 zł.

 Wszystkie dokumenty poświadczające dokonane wydatki, są do wglądu  i  znajdują się w sekretariacie naszej szkoły.

Bilans wpływów i wydatków RR przedstawia się następująco:

 

 

Wpływy

Wydatki

Wpłaty na RR w roku szkolnym 2019/2020

12400

 

Dodatnie saldo z roku szkolnego 2018/2019

2677,28

 

Wydatki poniesione w roku szkolnym  2019/2020

 

10742,52

Inne wpływy wynikające m.in. z rozlicz. Konkursów, odsetki bankowe

1840,66

 

Razem:

16917,94

10742,52

SALDO:

6175,42

 Wpływy i wydatki RR – zestawienie ogólne


 

 

Wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

 

Lp.

Klasa

Ilość uczniów

Ilość wpłaconych składek

 

20%

dofinansowania do np. wycieczki

 

 

Ilość świadectw z paskiem

Ilość nagród

(książka)

Uwagi

1.

1a

16

14

 

-

14

 

2.

1b

14

14

135zł

-

14

1*25zł

3.

2a

21

20

200zł

-

20

 

4.

2c

21

11

 

-

11

 

5.

3a

20

17

 

-

17

 

6.

3b

21

15

 

-

15

1*40zł

7.

4a

18

12

 

12

8

 

8.

5a

18

18

180zł

13

13

 

9.

5b

19

19

190zł

7

7

 

10.

5c

16

9

 

4

3

 

11.

6a

22

15

 

7

6

 

12.

6b

19

13

 

4

3

 

13.

6c

18

16

 

13

10

1*35zł

14.

7a

20

19

190zł

10

10

 

15.

7b

21

10

 

4

3

 

16.

7c

20

7

 

10

3

 

17.

8a

28

18

Dofinansowanie 270zl

Razem klasy

Ilość uczniów

Ilość wpłaconych składek

Uwagi

Klasy 1

30

28

 

Klasy 2

42

31

 

Klasy 3

41

32

 

Klasy 1-3

113

91

 

Klasy 4

18

12

 

Klasy 5

53

46

 

Klasy 6

59

44

 

Klasa 7

61

36

 

Klasy 8

28

18

 

Klasy 4-8

219

156

 

Ogółem

332

247

 

 

Zestawienie wydatków RR I semestr 

1. 235,00 badanie wody 

2. 1.547,34 fontanna wodna 

3. 354,94 pufy- 6 sztuk 

4. 130,00 ulotki 

5. 98,78 Dzień Nauczyciela-kwiaty 

6. 217,30 materiały do zamontowania fontanny 

7. 59,00 pasowanie na ucznia 

8. 354,94 pufy- 6 sztuk 

9. 600,00 zabawa andrzejkowa 

10. 500,00 konkursy organizowane przez bibliotekę           

11. 168,00 20% dofinansowanie dla III b (poprzedni rok) 

12. 7,00 łatki do puf 

13. 432,00 szkolenie (pierwsza pomoc) 

14. 2.690,00 konkursy 

  I semestr Suma wydatków wynosi: 7394,30 

Zestawienie wydatków RR II semestr 

 1. 700,00 zabawa karnawałowa
 2. 6,60 znaczki pocztowe
 3. 2.367,12 książki
 4. 270,00 dofinansowanie zak. roku szkolnego klasa 8
 5. 4,50 prowizja bankowa za przelewy 

II semestr suma wydatków wynosi: 3348,22 

 


 

 SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW

STAN NA DZIEŃ 05.02.2020r.

Lp.

Klasa

Ilość uczniów

Ilość wpłaconych składek

%

 

20%

dofinansowania do np. wycieczki

(100% wpłat)

 

Uwagi

1.

1a

16

11

68,75

 

 

2.

1b

13

13

100

 130 zł

 

3.

2a

21

19

90,5

 

 

4.

2c

21

11

52,4

 

 

5.

3a

20

16

80

 

 

6.

3b

21

12

57,1

 

 

7.

4a

18

9

50

 

 

8.

5a

18

17

94,4

 

 

9.

5b

19

16

84,2

 

 

10.

5c

16

8

50

 

 

11.

6a

22

14

63,6

 

 

12.

6b

19

10

52,6

 

 

13.

6c

18

10

55,5

 

 

14.

7a

20

17

85

 

 

15.

7b

21

2

9,5

 

 

16.

7c

20

2

10

 

 

17.

8a

28

17

60,7

 

 

 

Razem klasy

Ilość uczniów

Ilość wpłaconych składek

%

Uwagi

Klasy 1

29

24

82,7

 

Klasy 2

42

30

71,4

 

Klasy 3

41

28

68,3

 

Klasy 1-3

112

82

73,2

 

Klasy 4

18

9

50

 

Klasy 5

53

41

77,4

 

Klasy 6

59

34

57,6

 

Klasa 7

61

21

34,4

 

Klasy 8

28

17

60,7

 

Klasy 4-8

219

122

55,7

 

 

Ogółem

331

204

61,6

 

 


 

Pufy zostały zakupione na korytarz przez Radę Rodziców

 


 

FONTANNA WODY PITNEJ

 WKRÓTCE W NASZEJ SZKOLE!

W CAŁOŚCI FINANSOWANA PRZEZ RADĘ RODZICÓW

 

M-4ASF to sprawdzona, bardzo małych gabarytów fontanna pitna z serii 4 hiszpańskiej firmy Canaletas. Ze względu na rozmiary, szczególnie przeznaczona jest do montażu w szkołach i przedszkolach (możliwość dostosowania wysokości instalacji do wzrostu osób korzystających- przymocowana do ściany). Niezbędne podłączenie do kanalizacji! Model ten jest idealny do szkół  i przedszkoli również z innego względu - nie posiada systemu chłodzenia. Urządzenie posiada zabezpieczenia higieniczne - przycisk uruchamiający strumień wody jest oddalony od podajnika. Konstrukcja górnej pokrywy została zaprojektowana w taki sposób, by uniknąć rozlewania i rozpryskiwania wody. Dodatkowym atutem są zabezpieczenia antywandalowe.

 

WSPIERAJ ROZWÓJ SWOJEGO DZIECKA
      POPRZEZ WPŁATĘ NA RADĘ RODZICÓW

DZIĘKUJEMY


 

SKŁADKI

WPŁACONE NA RACHUNEK BANKOWY RR

STAN NA DZIEŃ 14.03.2019r.

 

Lp.

Klasa

Ilość uczniów

Ilość wpłaconych składek

%

 

20%

dofinansowania do np. wycieczki

(100% wpłat)

 

Uwagi

1.

1a

19

18

94,7

 

 

2.

1b

17

11

64,7

 

 

3.

1c

20

20

100

160zł

 

4.

2a

19

14

73,7

 

 

5.

2b

21

20

95,2

 

 

6.

3a

21

20

95,2

 

 

7.

3b

19

19

100

152zł

 

8.

4a

23

23

100

184 zł

 

9.

4b

22

22

100

176zł

 

10.

4c

23

8

34,8

 

 

11.

5a

22

13

59,1

 

 

12.

5b

23

17

73,9

 

 

13.

5c

18

15

83,3

 

 

14.

6a

23

22

95,6

 

 

15.

6b

24

12

50

 

 

16.

6c

25

11

44

 

 

17.

7a

29

5

17,2

 

 

18.

8a

25

14

56

 

 

19.

8b

22

10

45,4

 

 

20.

8c

20

18

90

 

 

 

Razem klasy

Ilość uczniów

Ilość wpłaconych składek

%

Uwagi

Klasy 1

56

49

87,5

 

Klasy 2

40

34

85

 

Klasy 3

40

39

97,5

 

Klasy 1-3

136

122

89,7

 

Klasy 4

68

53

77,9

 

Klasy 5

63

45

71,4

 

Klasy 6

72

45

62,5

 

Klasa 7

29

5

17,2

 

Klasy 8

67

42

62,7

 

Klasy 4-8

299

190

63,5

 

 

Ogółem

435

312

71,7

 

 


 

Zestawienie wydatków RR na 25.01.2019:

 

 1.  17,60zł pasowanie na ucznia
 2.  30,00zł konkurs „najaktywniejszy czytelnik”
 3.  50,00zł konkurs „moja pierwsza książka z biblioteki szkolnej”
 4.  125,00zł turniej wiedzy z okazji Święta Niepodległości
 5.  100,00zł pasowanie na czytelników
 6.  180,00zł konkurs „mistrz głośnego czytania”
 7.  150,00zł konkurs „najlepszy czytelnik SP.12”
 8.  55,00zł kwiaty DEN
 9.  94,84zł znaczek z nadrukiem-pasowanie na ucznia (Czyrek Marcin)
 10.  146,99zł pasowanie na ucznia (Zygmunt Sowa)
 11. 57,46zł konkurs P. Sączawa
 12. 600,00zł Zabawa Andrzejkowa
 13. 300,00zł konkursy SU kl.1-3
 14. 1100,00zł konkursy zespół matematyczno-przyrodniczy
 15. 760,00zł konkursy Z.E.W.SZ
 16. 400,00zł konkursy język angielski
 17. 900,00zł konkursy zespół humanistyczny
 18. 200,00zł dofinansowanie S.U. kl.4-8
 19. 800,00zł szkolenie z udzielania pierwszej pomocy

Suma wydatków na dzień 25.01.2019 wynosi: 6066,89zł

 


 

Ubezpieczenie NNW

Rada Rodziców uprzejmie informuje, że składkę na dobrowolne ubezpieczenie NNW można wpłacić do Skarbnika Rady Klasowej. Zebrane składki przekazywane są do Sekretariatu Szkoły.

Zakres ubezpieczenia, wysokość składki są dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce ,,Dla rodzica", na tablicy ogłoszeń Rady Rodziców oraz w Sekretariacie Szkoły.

Termin wpłat: do 05.10.2018r.

 


 

Szanowni Rodzice

 

       Rada Rodziców SP Nr 12 zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonywanie wpłat na RR, w terminie do 30 kwietnia 2018r. 

 

       Zaplanowane poniższe atrakcje dla naszych dzieci związane z Dniem Dziecka, planowane 2 godzinne szkolenie uczniów klas 7 z udzielania pierwszej pomocy, nagrody na zakończenie roku szkolnego
dla wszystkich uczniów klas 1-3 oraz uczniów klas 4-7 (za świadectwa z paskiem), zdjęcia, a także nagrody
dla uczniów biorących udział w konkursach wymagają dużych środków finansowych.

 


„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” (Janusz Korczak)


Szanowni Rodzice


      Rada Rodziców zwraca się z uprzejmą prośbą o finansowe wsparcie zaplanowanych przedsięwzięć zawartych w Preliminarzu na rok szkolny 2017/2018.
      Przyjęta uchwałą RR wielkość dobrowolnej składki wynosi 40zł za każde dziecko (4 zł/m-c).
      Jednocześnie przypominamy, że Rada Rodziców zgodnie z przyjętą uchwałą postanowiła nagradzać z funduszu RR wyłącznie tych uczniów, którzy mają opłaconą składkę.
      Finansowanie różnego rodzaju nagród, zabaw, dyskotek, konkursów itp. zawartych w Preliminarzu na rok szkolny 2017/2018 odbywa się przypadku wystarczającej ilości środków finansowych, zgromadzonych na rachunku bankowym RR.


Dziękujemy za wpłaty. 


Z poważaniem
Przewodniczący RR SP Nr 12
Artur Grabicki 

 


Rodzice są partnerami szkoły.

Rodzice współdecydują w sprawach szkoły, uczestniczą w podejmowanych działaniach.

Szkoła współpracuje z rodzicami
na rzecz rozwoju ich dzieci.

Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.

(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.
w sprawie wymagań wobec szkół i placówek - Dz. U. z 2017r. poz.1611)  

 


 

 

Nabór 2021/2022

 

 

E- Dziennik

 

 

OFFICE 365

 

Projekt "Od przedszkolaka..."

 

 

Ogłoszenia

 

Opłaty za obiady proszę przelewać na rachunek bankowy

nr  38 1020 4391 0000 6502 0187 3355

do dnia 10 każdego miesiąca: - imię i nazwisko dziecka, szkoła  za m-c … ,- kwota …..

Całkowity koszt obiadów za miesiąc maj 2021 r. wynosi 80 zł.

Tylko uczniowie klas 1-3

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat zgodnie z kwotą widniejącą na tablicy

Listy imienne uczniów korzystających z posiłków oraz informację
nt. odpisów w danym okresie rozliczeniowym można uzyskać
w sekretariacie szkoły,  sekretariacie przedszkola lub pod 
nr. tel. 177482410, 177483235.

 

Paski z kwotą do zapłaty, będą rozdawane dzieciom podczas obiadów.

 

(97)

Lepsza Szkoła

 

 

 

 

Godziny lekcyjne

   
 
Lp. Czas
lekcyjny
Czas
przerwy
 1.  8.00-8.45  5 min
 2. 8.50-9.35  10 min
 3. 9.45-10.30  10 min
 4. 10.40-11.25  15 min
 5. 11.40-12.25  15 min
 6.  12.40-13.25  10 min
 7. 13.35-14.20  10 min
 8. 14.30-15.15  5 min
 9. 15.20-16.05  5 min

 

Licznik odwiedzin

1622091
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni weekend
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Razem
487
950
7565
1607779
29605
32423
1622091

Your IP: 34.207.230.188
Server Time: 2021-11-29 12:18:06